Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Nur in kroatischer Sprache ,serbischer Sprache und bosnischer Sprache !! .

B

Besnilo

Guest
Kod mog dida na Šoltu su došli oni barba Joža i teta Eržika iz Zagreba. Plus su oni došli skupa sa onim svojim debilima. Onda smo mi obitelj i šira rodbina sutra išli sa kajićom u jednu valu na mudističku plažu. Mudistička plaža je plaža di se rulja kupaju goli. Onda smo se mi obitelj i šira rodbina u vali na mudističkoj plaži kupali goli. Ja sam ispružijo se i legnijo sam na žalo. Onda sam tako ispružen i legnut gledao u modru pučinu. Barba Joža je sidijo ispod tamarisa i čitao je Gloriju. Debili su se brčkali i štrapali u plićaku. Teta Eržika je sa velikim limunima i velikim crnim cvikama sidila do barba Jože. Plus je ona imala zinuta usta. Teta Eržika je gledala u mene kako ja ispružen i legnut gledam u modru pučinu. Onda je ona okrenila se prema barba Joži i rekla je: „Jožek, daj si pogleč ono tam!” Barba Joža je držao glavu u Gloriji i rekao je: „Eržika, prosim te malo mira! Kaj ne viš da se imformiram o situaciji u svetu?” Teta Eržika je rekla: „Je, lepo se imformiraš o svetu! Čitaš kak je Višnjić spucal puci dete!” Barba Joža je rekao: „A kaj, morti Višnjić ne živi u Emeriki? Pa nemreš reč, Eržika, da Amerika nije u svetu! Se ti je to vanjska politika, srčeko!” Onda je barba Joža nastavijo listat Gloriju. Teta Eržika je njega gurnila u rame i rekla je: „Jožek, daj si pogleč ono tam, prosim te lepo!” Barba Joža je dignijo glavu i pitao je: „Kojo, dušica? Kaj da gledam?” Teta Eržika je pokazala prstom prema meni i rekla je: „Pa ono tam! Jezuš marija, nemrem dojti sebi!” Barba Joža je zapiljio se prema meni i rekao je: „Kojo tam, ti bokca? Niš te ne razmem, Eržika!” Teta Eržika je opet pokazala prstom i rekla je: „Pa daj si pogleč malo bolje!” Ja sam bijo legnut i ispružen na žalu i gledao sam u modru pučinu. Barba Joži je uletila zbunjoza: „Kojo, dušica? Gledam i ne vidim niš čudno!” Teta Eržika je njemu rekla: „Niš ti ni čudno? A si videl kolikački mu je?” Barba Joža je pitao: „Kaj mu je kolikačko? Eržika, daj se zberi, niš te ne razmem!” Teta Eržika je nagnila se prema barba Joži i šapnila mu je: „Si videl kolikački je ku.rac u Robija?” Barba Joža je pitao: „Molim? Kaj veliš?” Teta Eržika je podviknila: „!@#$! Si videl kolikački je !@#$ u malog Robija?” Tu je u vali uletila tišinčuga. Neki rulja na mudističkoj plaži su gledali u barba Jožu i tetu Eržiku. Ja sam bijo legnut i ispružen na žalu i gledao sam u modru pučinu. Barba Joža je istegnijo glavušu i piljio je prema meni. Onda je on rekao: „A je! Dos mu je velki!” Teta Eržika je gledala iza crnih cvika i šutila je. Barba Joža je rekao: „Velki mu je, praf za reči, dos mu je velki...” Teta Eržika je rekla: „Kak velki?! Kak velki?! Jezuš marija, pa ogromni mu je! Nemrem dojti sebi! To ni dete nego monstrum, bokti tvoj!” Barba Joža je rekao: „No dobro, dušica, nemreš sad tu drame praviti... Da mu je velki, je! Da mu je dos velki, i to je! Al baš da mu je ogromni, to več ne bum rekel!” Teta Eržika je rekla: „Kak mu ni ogromni, vrakmu mater!? Pogleč ga! Baš je ogromni!”
Velki mu je kakti koplje svetog Jurja!„ Barba Joža je rekao: ”Dušica, kaj sad fantaziraš? Kakvo te koplje svetog Jurja spopalo...„ Teta Eržika je rekla: ”Je, je, velki mu je kakti koplje svetog Jurja! Čoveče, nemrem bilivit! Si ikad videl tak velki kur.ac kod nekog ko je još tak mali?!„ Barba Joža je rekao: ”Ma ni tak grdo, dušica, pa pogleč ga bolje! Ak uzmeš mene za primer, njegov je sam malo veči od moga!„ Teta Eržika je rekla: ”Malo veči?! Malo veči?! Kak možeš tak govorit, Jožek? Si ti slep kod očiju?„ Barba Joža je rekao: ”No dobro, veči mu je, dos mu je veči, to nemrem reč... Al ni preveč veči!„ Teta Eržika je rekla: ”Srčeko, ali on je još dete!„ Barba Joža je rekao: ”No, pa kaj onda? Pa i ja sam nekad bil dete, dušica!„ Samo onda sam se ja probudijo. Meni su kapke znoja bile po čelu i po vratu. Ja sam u roku munja iskočijo iz kreve u mudanticama i izletijo sam iz sobe. Onda sam turbo ukomiran istrčao u didin dvor. U dvoru su moj tata i moj dida pili po kavicu sa namrgođenim facama. Plus su oni pušili po duvan. Ja sam sa rukama brisao krmelje. Onda je moj tata mene pitao: ”Šta je tebi mali, a? Šta si tako ukomiran?„ Ja sam rekao: ”Ma grubo sam sanja!„ Dida je mene pitao: ”A šta si sanja, mišu?„ Ja sam rekao: ”Sanja sam da su došli barba Joža i teta Eržika iz Zagreba!„ Tata je rekao: ”E pa sanja si istinu! Maloprije su došli, eno ih u sobi raspakiraju stvari! Skupa sa onim svojim debilima!„ Ja sam raširijo oči i skriknijo sam: ”N bava kua?!„ Onda je mene uvatila revijska smijancija. Ja sam keserijo se i viknijo sam: ”N bava kua?!?„ Tata je mene gledao koljački i pitao je: ”Šta ti je sad toliko smišno, ...ate led?„ Ja sam skakućao po dvoru i vikao sam: ”Znači da mi se ostvarivaju snovi, čoviče! Kako to ne kužiš? Znači da mi se ostvarivaju snovi! Jel to moš virovat? Ostvarivaju mi se snovi!„ Tata je dreknijo: ”Idi u pizdu materinu, ti i tvoji snovi! Biše sanjat nešto drugo, a ne da mi Joža i Eržika zaseru godišnji!„ Ja sam smjehuljijo se i rekao sam: ”E, al nisam ja sanja samo da dolaze barba Joža i teta Eržika!„ Dida je mene pitao: ”Nego šta si još sanja, malac?„ Ja sam rekao: ”Sanjao sam da mi je... Nije važno!„ Onda sam ja u roku hitno okrenijo se na peti i brisnijo sam iz dvora. Dida i tata su gledali za menom u čudilu. Onda sam ja munjevitis uletijo u banj. U banju sam ja najprvo stao isprid ogledala i duboko sam udahnijo. Onda sam ja izdahnijo i spustijo sam mudantice. Ja sam sa raširenim okicama gledao u miška. Samo miško mi je bijo isto mali kao i prije. Još mi se činilo da je i manji nego juče jer pošto se miško skupio u se. To je sigurno zato jer mi se i piškilo. Ja sam sa tugom i nesreticom gledao u mikro miška. Plus su mi krenile suzice pa miška skoro nisam ni vidijo. Samo onda je neko otvorijo vrata od banja. Na vratima je bila glavuša od barba Jože. Ja sam u roku munja podignijo mudantice nazad. Barba Joža se nakeserijo na vratima i rekao je: ”Kaje dečec? Zemil si mu meru, a?„ Ja sam stojao ukipan ispred njega i stiskao sam mudantice za laštik. Barba Joža je pitao: ”I? Jel ti dos velki?„ Ja sam rekao: ”Nemreš ga tolkog ni sanjat!„”
 

Komandant Mark

i Vukovi s Ontarija
Kod mog dida na Šoltu su došli oni barba Joža i teta Eržika iz Zagreba. Plus su oni došli skupa sa onim svojim debilima. Onda smo mi obitelj i šira rodbina sutra išli sa kajićom u jednu valu na mudističku plažu. Mudistička plaža je plaža di se rulja kupaju goli. Onda smo se mi obitelj i šira rodbina u vali na mudističkoj plaži kupali goli. Ja sam ispružijo se i legnijo sam na žalo. Onda sam tako ispružen i legnut gledao u modru pučinu. Barba Joža je sidijo ispod tamarisa i čitao je Gloriju. Debili su se brčkali i štrapali u plićaku. Teta Eržika je sa velikim limunima i velikim crnim cvikama sidila do barba Jože. Plus je ona imala zinuta usta. Teta Eržika je gledala u mene kako ja ispružen i legnut gledam u modru pučinu. Onda je ona okrenila se prema barba Joži i rekla je: „Jožek, daj si pogleč ono tam!” Barba Joža je držao glavu u Gloriji i rekao je: „Eržika, prosim te malo mira! Kaj ne viš da se imformiram o situaciji u svetu?” Teta Eržika je rekla: „Je, lepo se imformiraš o svetu! Čitaš kak je Višnjić spucal puci dete!” Barba Joža je rekao: „A kaj, morti Višnjić ne živi u Emeriki? Pa nemreš reč, Eržika, da Amerika nije u svetu! Se ti je to vanjska politika, srčeko!” Onda je barba Joža nastavijo listat Gloriju. Teta Eržika je njega gurnila u rame i rekla je: „Jožek, daj si pogleč ono tam, prosim te lepo!” Barba Joža je dignijo glavu i pitao je: „Kojo, dušica? Kaj da gledam?” Teta Eržika je pokazala prstom prema meni i rekla je: „Pa ono tam! Jezuš marija, nemrem dojti sebi!” Barba Joža je zapiljio se prema meni i rekao je: „Kojo tam, ti bokca? Niš te ne razmem, Eržika!” Teta Eržika je opet pokazala prstom i rekla je: „Pa daj si pogleč malo bolje!” Ja sam bijo legnut i ispružen na žalu i gledao sam u modru pučinu. Barba Joži je uletila zbunjoza: „Kojo, dušica? Gledam i ne vidim niš čudno!” Teta Eržika je njemu rekla: „Niš ti ni čudno? A si videl kolikački mu je?” Barba Joža je pitao: „Kaj mu je kolikačko? Eržika, daj se zberi, niš te ne razmem!” Teta Eržika je nagnila se prema barba Joži i šapnila mu je: „Si videl kolikački je ku.rac u Robija?” Barba Joža je pitao: „Molim? Kaj veliš?” Teta Eržika je podviknila: „!@#$! Si videl kolikački je !@#$ u malog Robija?” Tu je u vali uletila tišinčuga. Neki rulja na mudističkoj plaži su gledali u barba Jožu i tetu Eržiku. Ja sam bijo legnut i ispružen na žalu i gledao sam u modru pučinu. Barba Joža je istegnijo glavušu i piljio je prema meni. Onda je on rekao: „A je! Dos mu je velki!” Teta Eržika je gledala iza crnih cvika i šutila je. Barba Joža je rekao: „Velki mu je, praf za reči, dos mu je velki...” Teta Eržika je rekla: „Kak velki?! Kak velki?! Jezuš marija, pa ogromni mu je! Nemrem dojti sebi! To ni dete nego monstrum, bokti tvoj!” Barba Joža je rekao: „No dobro, dušica, nemreš sad tu drame praviti... Da mu je velki, je! Da mu je dos velki, i to je! Al baš da mu je ogromni, to več ne bum rekel!” Teta Eržika je rekla: „Kak mu ni ogromni, vrakmu mater!? Pogleč ga! Baš je ogromni!”
Velki mu je kakti koplje svetog Jurja!„ Barba Joža je rekao: ”Dušica, kaj sad fantaziraš? Kakvo te koplje svetog Jurja spopalo...„ Teta Eržika je rekla: ”Je, je, velki mu je kakti koplje svetog Jurja! Čoveče, nemrem bilivit! Si ikad videl tak velki kur.ac kod nekog ko je još tak mali?!„ Barba Joža je rekao: ”Ma ni tak grdo, dušica, pa pogleč ga bolje! Ak uzmeš mene za primer, njegov je sam malo veči od moga!„ Teta Eržika je rekla: ”Malo veči?! Malo veči?! Kak možeš tak govorit, Jožek? Si ti slep kod očiju?„ Barba Joža je rekao: ”No dobro, veči mu je, dos mu je veči, to nemrem reč... Al ni preveč veči!„ Teta Eržika je rekla: ”Srčeko, ali on je još dete!„ Barba Joža je rekao: ”No, pa kaj onda? Pa i ja sam nekad bil dete, dušica!„ Samo onda sam se ja probudijo. Meni su kapke znoja bile po čelu i po vratu. Ja sam u roku munja iskočijo iz kreve u mudanticama i izletijo sam iz sobe. Onda sam turbo ukomiran istrčao u didin dvor. U dvoru su moj tata i moj dida pili po kavicu sa namrgođenim facama. Plus su oni pušili po duvan. Ja sam sa rukama brisao krmelje. Onda je moj tata mene pitao: ”Šta je tebi mali, a? Šta si tako ukomiran?„ Ja sam rekao: ”Ma grubo sam sanja!„ Dida je mene pitao: ”A šta si sanja, mišu?„ Ja sam rekao: ”Sanja sam da su došli barba Joža i teta Eržika iz Zagreba!„ Tata je rekao: ”E pa sanja si istinu! Maloprije su došli, eno ih u sobi raspakiraju stvari! Skupa sa onim svojim debilima!„ Ja sam raširijo oči i skriknijo sam: ”N bava kua?!„ Onda je mene uvatila revijska smijancija. Ja sam keserijo se i viknijo sam: ”N bava kua?!?„ Tata je mene gledao koljački i pitao je: ”Šta ti je sad toliko smišno, ...ate led?„ Ja sam skakućao po dvoru i vikao sam: ”Znači da mi se ostvarivaju snovi, čoviče! Kako to ne kužiš? Znači da mi se ostvarivaju snovi! Jel to moš virovat? Ostvarivaju mi se snovi!„ Tata je dreknijo: ”Idi u pizdu materinu, ti i tvoji snovi! Biše sanjat nešto drugo, a ne da mi Joža i Eržika zaseru godišnji!„ Ja sam smjehuljijo se i rekao sam: ”E, al nisam ja sanja samo da dolaze barba Joža i teta Eržika!„ Dida je mene pitao: ”Nego šta si još sanja, malac?„ Ja sam rekao: ”Sanjao sam da mi je... Nije važno!„ Onda sam ja u roku hitno okrenijo se na peti i brisnijo sam iz dvora. Dida i tata su gledali za menom u čudilu. Onda sam ja munjevitis uletijo u banj. U banju sam ja najprvo stao isprid ogledala i duboko sam udahnijo. Onda sam ja izdahnijo i spustijo sam mudantice. Ja sam sa raširenim okicama gledao u miška. Samo miško mi je bijo isto mali kao i prije. Još mi se činilo da je i manji nego juče jer pošto se miško skupio u se. To je sigurno zato jer mi se i piškilo. Ja sam sa tugom i nesreticom gledao u mikro miška. Plus su mi krenile suzice pa miška skoro nisam ni vidijo. Samo onda je neko otvorijo vrata od banja. Na vratima je bila glavuša od barba Jože. Ja sam u roku munja podignijo mudantice nazad. Barba Joža se nakeserijo na vratima i rekao je: ”Kaje dečec? Zemil si mu meru, a?„ Ja sam stojao ukipan ispred njega i stiskao sam mudantice za laštik. Barba Joža je pitao: ”I? Jel ti dos velki?„ Ja sam rekao: ”Nemreš ga tolkog ni sanjat!„”

Da sam Profesor ,dobio bi za ovaj uradak čistu peticu !!

Nudisti su kuuul :cool:
 

Ramnicu

Moldova je România
Kod mog dida na Šoltu su došli oni barba Joža i teta Eržika iz Zagreba. Plus su oni došli skupa sa onim svojim debilima. Onda smo mi obitelj i šira rodbina sutra išli sa kajićom u jednu valu na mudističku plažu. Mudistička plaža je plaža di se rulja kupaju goli. Onda smo se mi obitelj i šira rodbina u vali na mudističkoj plaži kupali goli. Ja sam ispružijo se i legnijo sam na žalo. Onda sam tako ispružen i legnut gledao u modru pučinu. Barba Joža je sidijo ispod tamarisa i čitao je Gloriju. Debili su se brčkali i štrapali u plićaku. Teta Eržika je sa velikim limunima i velikim crnim cvikama sidila do barba Jože. Plus je ona imala zinuta usta. Teta Eržika je gledala u mene kako ja ispružen i legnut gledam u modru pučinu. Onda je ona okrenila se prema barba Joži i rekla je: „Jožek, daj si pogleč ono tam!” Barba Joža je držao glavu u Gloriji i rekao je: „Eržika, prosim te malo mira! Kaj ne viš da se imformiram o situaciji u svetu?” Teta Eržika je rekla: „Je, lepo se imformiraš o svetu! Čitaš kak je Višnjić spucal puci dete!” Barba Joža je rekao: „A kaj, morti Višnjić ne živi u Emeriki? Pa nemreš reč, Eržika, da Amerika nije u svetu! Se ti je to vanjska politika, srčeko!” Onda je barba Joža nastavijo listat Gloriju. Teta Eržika je njega gurnila u rame i rekla je: „Jožek, daj si pogleč ono tam, prosim te lepo!” Barba Joža je dignijo glavu i pitao je: „Kojo, dušica? Kaj da gledam?” Teta Eržika je pokazala prstom prema meni i rekla je: „Pa ono tam! Jezuš marija, nemrem dojti sebi!” Barba Joža je zapiljio se prema meni i rekao je: „Kojo tam, ti bokca? Niš te ne razmem, Eržika!” Teta Eržika je opet pokazala prstom i rekla je: „Pa daj si pogleč malo bolje!” Ja sam bijo legnut i ispružen na žalu i gledao sam u modru pučinu. Barba Joži je uletila zbunjoza: „Kojo, dušica? Gledam i ne vidim niš čudno!” Teta Eržika je njemu rekla: „Niš ti ni čudno? A si videl kolikački mu je?” Barba Joža je pitao: „Kaj mu je kolikačko? Eržika, daj se zberi, niš te ne razmem!” Teta Eržika je nagnila se prema barba Joži i šapnila mu je: „Si videl kolikački je ku.rac u Robija?” Barba Joža je pitao: „Molim? Kaj veliš?” Teta Eržika je podviknila: „!@#$! Si videl kolikački je !@#$ u malog Robija?” Tu je u vali uletila tišinčuga. Neki rulja na mudističkoj plaži su gledali u barba Jožu i tetu Eržiku. Ja sam bijo legnut i ispružen na žalu i gledao sam u modru pučinu. Barba Joža je istegnijo glavušu i piljio je prema meni. Onda je on rekao: „A je! Dos mu je velki!” Teta Eržika je gledala iza crnih cvika i šutila je. Barba Joža je rekao: „Velki mu je, praf za reči, dos mu je velki...” Teta Eržika je rekla: „Kak velki?! Kak velki?! Jezuš marija, pa ogromni mu je! Nemrem dojti sebi! To ni dete nego monstrum, bokti tvoj!” Barba Joža je rekao: „No dobro, dušica, nemreš sad tu drame praviti... Da mu je velki, je! Da mu je dos velki, i to je! Al baš da mu je ogromni, to več ne bum rekel!” Teta Eržika je rekla: „Kak mu ni ogromni, vrakmu mater!? Pogleč ga! Baš je ogromni!”
Velki mu je kakti koplje svetog Jurja!„ Barba Joža je rekao: ”Dušica, kaj sad fantaziraš? Kakvo te koplje svetog Jurja spopalo...„ Teta Eržika je rekla: ”Je, je, velki mu je kakti koplje svetog Jurja! Čoveče, nemrem bilivit! Si ikad videl tak velki kur.ac kod nekog ko je još tak mali?!„ Barba Joža je rekao: ”Ma ni tak grdo, dušica, pa pogleč ga bolje! Ak uzmeš mene za primer, njegov je sam malo veči od moga!„ Teta Eržika je rekla: ”Malo veči?! Malo veči?! Kak možeš tak govorit, Jožek? Si ti slep kod očiju?„ Barba Joža je rekao: ”No dobro, veči mu je, dos mu je veči, to nemrem reč... Al ni preveč veči!„ Teta Eržika je rekla: ”Srčeko, ali on je još dete!„ Barba Joža je rekao: ”No, pa kaj onda? Pa i ja sam nekad bil dete, dušica!„ Samo onda sam se ja probudijo. Meni su kapke znoja bile po čelu i po vratu. Ja sam u roku munja iskočijo iz kreve u mudanticama i izletijo sam iz sobe. Onda sam turbo ukomiran istrčao u didin dvor. U dvoru su moj tata i moj dida pili po kavicu sa namrgođenim facama. Plus su oni pušili po duvan. Ja sam sa rukama brisao krmelje. Onda je moj tata mene pitao: ”Šta je tebi mali, a? Šta si tako ukomiran?„ Ja sam rekao: ”Ma grubo sam sanja!„ Dida je mene pitao: ”A šta si sanja, mišu?„ Ja sam rekao: ”Sanja sam da su došli barba Joža i teta Eržika iz Zagreba!„ Tata je rekao: ”E pa sanja si istinu! Maloprije su došli, eno ih u sobi raspakiraju stvari! Skupa sa onim svojim debilima!„ Ja sam raširijo oči i skriknijo sam: ”N bava kua?!„ Onda je mene uvatila revijska smijancija. Ja sam keserijo se i viknijo sam: ”N bava kua?!?„ Tata je mene gledao koljački i pitao je: ”Šta ti je sad toliko smišno, ...ate led?„ Ja sam skakućao po dvoru i vikao sam: ”Znači da mi se ostvarivaju snovi, čoviče! Kako to ne kužiš? Znači da mi se ostvarivaju snovi! Jel to moš virovat? Ostvarivaju mi se snovi!„ Tata je dreknijo: ”Idi u pizdu materinu, ti i tvoji snovi! Biše sanjat nešto drugo, a ne da mi Joža i Eržika zaseru godišnji!„ Ja sam smjehuljijo se i rekao sam: ”E, al nisam ja sanja samo da dolaze barba Joža i teta Eržika!„ Dida je mene pitao: ”Nego šta si još sanja, malac?„ Ja sam rekao: ”Sanjao sam da mi je... Nije važno!„ Onda sam ja u roku hitno okrenijo se na peti i brisnijo sam iz dvora. Dida i tata su gledali za menom u čudilu. Onda sam ja munjevitis uletijo u banj. U banju sam ja najprvo stao isprid ogledala i duboko sam udahnijo. Onda sam ja izdahnijo i spustijo sam mudantice. Ja sam sa raširenim okicama gledao u miška. Samo miško mi je bijo isto mali kao i prije. Još mi se činilo da je i manji nego juče jer pošto se miško skupio u se. To je sigurno zato jer mi se i piškilo. Ja sam sa tugom i nesreticom gledao u mikro miška. Plus su mi krenile suzice pa miška skoro nisam ni vidijo. Samo onda je neko otvorijo vrata od banja. Na vratima je bila glavuša od barba Jože. Ja sam u roku munja podignijo mudantice nazad. Barba Joža se nakeserijo na vratima i rekao je: ”Kaje dečec? Zemil si mu meru, a?„ Ja sam stojao ukipan ispred njega i stiskao sam mudantice za laštik. Barba Joža je pitao: ”I? Jel ti dos velki?„ Ja sam rekao: ”Nemreš ga tolkog ni sanjat!„”

Kopije:laughing9:​
 
A

Albo-One

Guest
Semberci jebu dugo.
Ja idem spavati.
Albo-One, ja tebe volim.
Ja sam umoran.
Albo-One je siptar-one.
Jedan, dva, tri, idem u balkanforum, hiii.
 
Oben